Skip to main content

Jag har debiterats en extra avgift från min bank - Kunskapsbas / Betalning - Sky-Tours Support Ticket system

Jag har debiterats en extra avgift från min bank

Authors list

Vårt företag är lokaliserat på två platser: Europa och USA. Vi debiterar dig i din lokala valuta och om inget annat anges i din bokning förekommer absolut inga extra kostnader. Emellertid ger några banker / institutioner ut kort för inhemskt bruk och om du använder ett sådant kort för betalning för köp på internationella portaler kan de ta ut en avgift för internationella transaktioner. Detta ligger naturligtvis utanför vår kontroll och därför uppmanar vi våra kunder att kontakta banken avseende utländska transaktionsavgifter innan slutförande av processen på vår betalningssida.

Hjälpfull Oanvändbar