Skip to main content

Förlorat eller försenat bagage - Kunskapsbas / Flygförseningar / Förlorat bagage - Sky-Tours Support Ticket system

Förlorat eller försenat bagage

Authors list

Om ditt bagage är försenat har flygbolaget upp till 21 dagar på sig att hitta det och returnera det till dig. Under tiden bör de täcka eventuella akuta utgifter som du kan ådra dig på grund av att du inte har tillgång till dina ägodelar. Om flygbolaget inte kan hitta ditt bagage inom 21 dagar, anses det vara förlorat. I så fall måste du begära ersättning och flygbolaget kommer vanligtvis att be dig om en lista över de saknade föremålen. Om möjligt rekommenderar vi att du bifogar så många originalkvitton som möjligt. Du kan lämna in din fordran vid flygbolagets disk på flygplatsen eller via post. Besök flygbolagets webbplats för att hitta deras kontaktuppgifter.

Hjälpfull Oanvändbar