Skip to main content

Kan biljettpriset alltid garanteras när köpet har gjorts? - Kunskapsbas / Betalning - Sky-Tours Support Ticket system

Kan biljettpriset alltid garanteras när köpet har gjorts?

Authors list

Som medlare och återförsäljare av flygbolagets biljett kan kan vi ibland inte alltid biljettera de bokningar du har gjort med det tidigare offererade priset. Flygbolagets priser kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Tyvärr garanteras flygpriserna först när köpet har slutförts och biljetterna har utfärdats. Om prishöjningen har inträffat efter att du gjort en bokning meddelar vi dig om de möjliga alternativen innan du vidtar ytterligare åtgärder, och du kan när som helst besluta om du vill fortsätta med bokningen under de nya villkoren.

Hjälpfull Oanvändbar